Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

J. Gintautas „Tiesiu keliu“

J. Gintautas „Tiesiu keliu“

Romanas

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, spaustuvė „Druka“, Klaipėda, 2018, 240 psl.

ISBN 978-609-404-257-7

Knygos autorius – Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, kuris Gintauto slapyvardžiu 1934 – 1935 m. Kaune išleido romaną „Tiesiu keliu“ kaip atsaką į Vinco Mikolaičio-Putino romaną „Altorių šešėlyje“. Šiame romane vaizduojamas pagrindinio herojaus Juozo Sauliaus gyvenimas, apimantis gimnazisto, seminaristo, kunigo tarnystės metus. Šiuo kūriniu siekiama atskleisti kunigystės pašaukimo kilnumą ir grožį, parodyti kaip prasminga tarnauti Dievui ir žmonėms, daug dėmesio skiriama lietuvybės išsaugojimui, Tėvynės meilės skleidimui. Šiame romane taip kaip ir Vinco Mikolaičio Putino romane yra nemažai ir Justino Staugaičio biografijos detalių.

Knyga pakartotinai išleista 2018 m., minint Lietuvos valstybės šimtmetį, valstybės, kurios vienas iš kūrėjų buvo ir 1918 m. Vasario 16-osios akto signataras, Steigiamojo Seimo vicepirmininkas, LR Seimo pirmininkas Justinas Staugaitis.

Knygos įžanginį žodį parašė tuometis Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas (dabar – Kauno arkivyskupas), o trumpą vyskupo Justino biografiją parašė kun. Pranas Manelis.