DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Žemaičių vyskupystės muziejus

S. Daukanto g. 6, LT-88318 Varniai, Telšių r.   
Tel. (8 444) 47455
Kasos tel. (8 444) 40130
El. p. ai@varniai-museum.lt

NEDIRBAME. MUZIEJUS UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

**Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį visiems muziejaus lankytojams lankymas nemokamas.

Bilietų kainos
 • Suaugusiems – 2,00 €;
 • Moksleiviams, studentams, pensininkams ir kitiems asmenims1 pateikusiems pažymėjimą – 1,00 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas2 – 0,00 €.;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 2,00 €;
 • už edukacinį užsiėmimą „Piešimas ant stiklo“ vienam asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 asmenų) – 5,00 €;
 • už edukacinį užsiėmimą „ Kalėdų belaukiant“ vienam asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 asmenų) – 4,00 €;
 • gido 1,5 val. trukmės paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) (lietuvių kalba) – 15,00 €;
 • gido 1,5 val. trukmės paslauga (Žemaičių vyskupystės muziejus, varpinės bokšto apžvalgos aikštelė, paminklai: vysk. Merkeliui Giedraičiui, kan. Mikalojui Daukšai, vysk. Motiejui Valančiui) (anglų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis) – 25,00 €;
 •  Už eksponato (atskiru prašymu) fotografavimą, filmavimą, skaitmeninio vaizdo pirkimą, skenavimą:
  ne komerciniais tikslais (1 eksp.; 1 psl.) – 1,50 €;
  komerciniais tikslais (1 eksp.; 1 psl.) – 15,00 €.

1Ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida: Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybės narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
Asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;
Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
 2Nemokamai muziejaus ekspozicijas lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai;
Našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
Lietuvos muziejų darbuotojai;
Tarptautinės muziejaus tarybos (ICOM) nariai;
Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

Įkurtas 1999 m. buvusiuose Varnių Žemaičių kunigų seminarijos rūmuose, pastatytuose 1770 metais. Pristato Žemaičių (Medininkų) vyskupiją, kurios centras buvo Varniai, beveik 450 metų užėmę ypatingą vietą religiniame, kultūriniame ir politiniame Lietuvos gyvenime.

Senoji muziejaus svetainė www.varniai-museum.lt

 atgal