DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Pradžia   »   Muziejaus veikla   »   Leidiniai

Leidiniai

Leidimo data:
Algirdas Kazragis. Ežerėlio pasakos
Algirdas Kazragis. Ežerėlio pasakos

Knyga skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams ir naudojama muziejuje vykdomuose edukaciniuose užsiėmimuose „Lašeliuko nuotykiai“, „Paukščių dainų šventė“, „Vandens lelija“.
Sudarytoja Irma Kontautienė.
Knygą iliustravo Akvilė Kontautaitė.
Išleido Žemaičių muziejus „Alka“.
Spausdino UAB „Spaudos lankas“ 2019 m., tiražas 300 egz.
ISBN 978-9955-627-51-7
Knygos leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Telšių vyskupija
Telšių vyskupija

Knyga „Telšių vyskupija“ skirta Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos 90-mečiui. Knygoje išspausdinti istorikų straipsniai: dr. Dariaus Barono „Žemaičių Krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m.“ ir Kazio Misiaus „Telšių vyskupija 1926 – 2016 m“. Istorikų straipsniai iliustruoti vaizdine medžiaga. Knygos antroje dalyje pateikiami visų Telšių vyskupijos dekanatų bažnyčių vaizdai, jų centriniai altoriai bei trumpa bažnyčių istorija.
Knyga skirta Telšių vyskupijos bendruomenei, vyskupijos ir Žemaitijos svečiams, keliautojams norintiems susipažinti su Telšių vyskupijos istorija ir bažnyčiomis.
Leidinys spalvotas, iliustruotas archyvinėmis ir naujomis fotografijomis. Knygoje Telšių vyskupo Jono Borutos SJ įžangos žodis ir Elvyros Spudytės įvadas. Pateikiama išsami knygos reziumė anglų kalba. Leidinio apimtis 400 psl. Spausdinta AB spaustuvėje „Druka“, 2016. ISBN 978-609-404-232-4.
Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, sudarytoja Elvyra Spudytė. Fotografas Romualdas Eitkevičius.
Knygos leidybą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

2017 m. kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui
2017 m. kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui

Žemaičių muziejus „Alka“ išleido Žemaičių vyskupystės jubiliejui skirtą 2017-ųjų metų kalendorių. Jo sudarytoja – muziejaus direktorė Elvyra Spudytė, fotografas – Romualdas Eitkevičius. Muziejus, išleisdamas šį kalendorių, pratęsė 2008 metais pradėtą sieninių kalendorių tradiciją.
2017 m. sukanka 600 metų Žemaičių vyskupystės įsteigimui. Kalendoriaus lapuose iš kiekvieno dekanato pristatoma po vieną bažnyčią ir jos centrinį altorių, trumpai pateikiama tos bažnyčios istorija.
Naujajame kalendoriuje kiekvienam mėnesiui tenka viena Telšių vyskupijos dekanato bažnyčia ir jos centrinis altorius. Galite pamatyti: Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą, Leckavos Šv. Lauryno bažnyčią, Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčią, Kruopių Šv. Onos bažnyčią, Kretingos, Judrėnų, Žemaičių Kalvarijos, Švėkšnos, Šilalės, Rietavo ir kitas Žemaitijos bažnyčias.
Leidinio tiražas – 400 egzempliorių.
Dalis informacijos kalendoriuje yra išversta į anglų kalbą.

KATALOGAS „PRIEVERPSTĖS IR RANKŠLUOSTINĖS“
KATALOGAS „PRIEVERPSTĖS IR RANKŠLUOSTINĖS“

Žemaičių muziejaus „Alka“ leidinys – katalogas „Prieverpstės ir rankšluostinės“. Sudarytojos – muziejaus direktorė Elvyra Spudytė ir Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.
Tiražas 400 egz.

2016 m. kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui
2016 m. kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui

Išleistas ketvirtasis kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Jo vyraujanti tema – koplytėlės ir koplytstulpiai. Sudarytoja – muziejaus direktorė Elvyra Spudytė.
2016 m. kalendoriaus lapuose publikuojama maža dalelytė Plungėje gyvenančio metraštininko Alfonso Beresnevičiaus 1995 m. „Alkos“ muziejui padovanotos fotografijų kolekcijos su Plungės rajone užfiksuotomis koplytėlėmis ir kolytstulpiais. Kitoje kalendoriaus lapo pusėje pateikiamas to mėnesio žymesnio šventojo aprašas ir liaudies meistro sukurto šventojo skulptūros atvaizdas. Po atmintinų ir šventinių dienų sąrašo pateikiami kiekvieno mėnesio Telšių rajono bažnyčiose vykstančių atlaidų sąrašai, neįvardijant tikslios dienos, nes atlaidų mėnesio diena yra kintanti.

2015 m. kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui
2015 m. kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui

2015 metai – tretieji jubiliejiniai žemaičių krikšto metai. Ta proga Žemaičių muziejus „Alka“ toliau tęsia pradėtą atminties tradiciją, skirtą žemaičių krikšto 600-ųjų metų jubiliejui, sieninių kalendorių leidimą. Ankstesnieji kalendoriai buvo skirti senajai žemaičių skulptūrai ir jos meistrų atminimui.
Naujasis, 2015 m., kalendorius skirtas žemaičių medžio tradicijų tęsėjams – dabartiniams medžio drožėjams. Jų sukurti religine tema darbai liudija, jog senųjų žemaičių dievdirbių tradicijos toliau tęsiamos, kad nenutrūko tradicijos tęstinumas. Kalendoriuje pristatomi Telšių ir Plungės rajone gyvenantys medžio meistrai. Sudarytoja – muziejaus direktorė Elvyra Spudytė.

 atgal