Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Margučių marginimas

Dalyvių amžius: 1-12 klasių mokiniai ir suaugusieji.

Tikslas: supažindinant su Šv. Velykų švente ir margučių marginimo tradicija Žemaitijoje, dažymo būdais, raštų bei simbolių reikšmėmis, ugdyti pažinimo ir menines kompetencijas, atskleisti žemaičių etninės kultūros išskirtinumą ir kūrybiškumą.

Trumpas paslaugos aprašymas: edukacinio užsiėmimo metu papasakojama apie Gavėnios laikotarpį, Šv. Velykų papročius, margučių spalvų reikšmes, ornamentiką, marginimo technikas. Dalyviai savo atsivežtus kiaušinius (rekomenduojama 1-2 vnt.) margina karštu vašku, rengiamos margučių ridenimo varžybos, nugalėtojai apdovanojami rankų darbo prizais.

Paslaugos trukmė: 45 min.