Naujienos

2023 m.  vasario 02  d.

IN MEMORIAM: Leonas Žuklys

Eidamas 100-uosius metus, 2023 m. vasario 1 d., mus paliko skulptorius, pedagogas, profesorius LEONAS ŽUKLYS (1923 03 19–2023 02 01). Menininkas – Žemaičių muziejaus „Alka“ rengiamos Tarptautinės medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklos dalyvis.

Telšiuose rengiamoje medalininkų stovykloje nuotoliniu būdu jis dalyvavo 2020, 2021 ir 2022 metais. Pernai, siekdamas įprasminti pirmosios lietuviškos knygos 475 metų išleidimo sukaktį, sukūrė medalį, dedikuotą Martyno Mažvydo „Katekizmui“.

Skulptorius gimė 1923 m. kovo 19 d. Degučių kaime, Rokiškio rajone. 1942 m. įstojo į skulptūros specialybę. 1981 m. suteiktas profesoriaus vardas, 1985–1990 m. buvo Piešimo katedros vedėju.

Kūrybinio kelio pradžioje daugiausiai kūrė iš medžio, vėliau – bronzos ir granito. Pasižymėjo figūratyvinės ir religinės skulptūros srityje, išsiskyrė kaip portretistas, įamžinęs žymius kultūros ir akademinio pasaulio žmones.


Menininkas sukūrė per pusantro šimto žymių Lietuvos žmonių portretų, biustų, skulptūrų. Kai kuriuose L. Žuklio skulptūrose galima išvysti paslėptus simbolius, atspindinčius žmogaus profesiją, autentiškus pozavusiųjų parašus. L. Žuklys nesustojo kurti net ir būdamas garbaus amžiaus – per pastarąjį dešimtmetį sukūrė kamerinių skulptūrų, mažosios plastikos kūrinių, bareljefų, juos eksponavo parodose.

Žemaičių muziejus „Alka“ nuoširdžiai užjaučia Tarptautinės medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklos dalyvį Gediminą Žuklį ir artimuosius dėl netekties.

Nuotr. Leonas Žuklys (N. Byčkovskio nuotr., „Gimtasis Rokiškis“).