Naujienos

2024 m.  birželio 07  d.

KVIEČIAME PRIE KOMANDOS PRISIJUNGTI KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINATORIŲ (-Ę)

Žemaičių vyskupystės muziejus, įsikūręs Varniuose, ieško kultūrinės veiklos koordinatoriaus (-ės) efektyviam, kokybiškam vykdomų kultūrinių bei edukacinių veiklų organizavimui ir tinkamos komunikacijos bei sklaidos užtikrinimui. 

Darbo užmokestis – 1303,34 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių.

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS.

REIKALAVIMAI:

ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis humanitarinių, socialinių ar menų mokslų krypties išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

Darbo patirties reikalavimai, kurie laikomi privalumu priimant į darbą:

  • sritis – kultūrinės veiklos projektų organizavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;

  • darbo patirtis srityje – ne mažesnė kaip 1 metų.

  • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.) ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe;

  • vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatais, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

  • laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

Pareiginės algos koeficientas – 0,73. Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1303,34 Eur.


Gyvenimo aprašymą ir dokumentus siųsti el. paštu info@muziejusalka.lt iki 2024 m. birželio 14 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Papildoma informacija teikiama telefonu +370 600 85 009.