Naujienos

2022 m.  liepos 21  d.

Lietuvos sostinėje – Žemaitijos dvarų kolekcijų pristatymas

Vilniaus paveikslų galerijoje kviečiame pamatyti, kaip atrodė dvarai Žemaitijoje. Čia atidarytoje parodoje „Iš Žemaitijos dvarų kolekcijų. Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinys“ Lietuvos sostinėje pirmą kartą eksponuojama per pusšimtį kūrinių iš garsių Žemaitijos didikų dvarų.

Parodos atidaryme dalyvavo Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojai, sveikinimo žodį tarė muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė.

Dėl šiuo metu įgyvendinamų didelės apimties investicinių projektų – „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ ir „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ – bei atliekamo pastatų kapitalinio remonto ir atnaujinamų ekspozicijų, daugelis kūrinių deponuota į kitus muziejus, tad, atliepdama šią mintį, muziejaus direktorės pavaduotoja I. Vaitiekienė sakė: „Kol vyksta muziejaus renovacija, nemažai eksponatų perdavėme laikinai saugoti kitiems muziejams, tad, fiziškai tarsi neturėdami muziejaus, galime drąsiai deklaruoti, kad šiandien Žemaičių muziejus „Alka“ yra visur“.

Parodoje pristatomi eksponatai iš Oginskių, Pliaterių, Šuazelių-Gufjė, Gorskių bei kitų Žemaitijos didikų ir bajorų dvarų. Ekspozicijoje – dvarų kolekcijų fragmentai, atspindintys tiek bendras to meto dvarų interjerų puošybos ir dailės kolekcionavimo tendencijas, tiek pačią Žemaitijos dvarų specifiką. Parodoje pristatomi įdomesnių kūrinių komentarai, jų restauravimo ir tyrimų medžiaga, eksponuojamos fotografijos ir atsiminimų citatos žiūrovą perkelia į laikus, kai šios vertybės puošė senųjų dvarų interjerus.

Šiandien Žemaičių muziejus „Alka“ saugo kultūros ir meno vertybes, svarbias ne tik Žemaitijai, bet ir visai Lietuvai, dailės kūrinius, aktualius ir platesniame Europos kultūros ir meno kontekste. Tai visų pirma pasakytina apie Lietuvos dvarų paveldą. Žemaičių muziejaus „Alka“ kolekciją sovietmečiu papildė apie 4 000 dailės kūrinių iš nacionalizuotų Žemaitijos dvarų. Tai Vakarų Europos ir Lietuvos dailininkų paveikslai, skulptūros, meniški baldai, vazos, žvakidės ir kiti taikomosios dailės kūriniai, kadaise puošę Rietavo, Švėkšnos, Šateikių, Vilkėnų, Plinkšių, Platelių, Leonardpolio, Biržuvėnų, Medingėnų, Pavandenės, Zdoniškio, Mikoliškių, Pajūrio ir kitus Žemaitijos dvarus, senųjų dvarų kolekcijų fragmentai, atspindintys tiek bendras dvarų interjerų puošybos ir dailės kolekcionavimo tendencijas, tiek Žemaitijos dvarų specifiką.

Paroda veiks iki 2023 m. kovo 5 d. Parodos kuratorės: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Dalia Tarandaitė, Joana Vitkutė. Partneriai: Žemaičių muziejus „Alka“, Šiaulių „Aušros“ muziejus, parodos architektai: Saulius Valius, Juozapas Švelnys.

Nuotr. Loretos Norvaišienės