Naujienos

2022 m.  spalio 12  d.

Pasisemti patirties – į Šiaurės Europą

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai dalyvavo 16 akademinių valandų trukmės mokymuose pagal Telšių švietimo centro parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Muziejai lygybės labui: įvairovė ir įtrauktis“, kurių metu lankėsi seniausiame pasaulyje po atviru dangumi „Skansen“ bei VRAK laivų nuolaužų muziejuose Stokholme, Talino miesto muziejuje ir Ukrainos kultūros centre Taline.

„Žemaičių muziejuje „Alka“ šiuo metu įrenginėjamos naujos ekspozicijos, todėl muziejininkams buvo ypač aktualu susipažinti su kaimyninių šalių, pirmaujančių muzeologijos srityse, saugyklomis, jų įranga ir ekspozicijų kūrimu, muziejinių vertybių eksponavimu“, – suplanuotos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo komandiruotės tikslą į Šiaurės Europos muziejus pristatė direktorė Eva Stonkevičienė ir padėkojo darbo kelionę palaikiusiai Respublikinei jungtinei kultūros darbuotojų profesinei sąjungai bei finansiškai prisidėjusiai prie išvykos. Grupę lydėjo mokymų vadovas, kultūros, švietimo, įvairių tautų kultūrų ir jaunimo srities projektų organizatorius Dainius Babilas.

Susitikimų su skirtingų muziejų atstovais metu muziejininkai susipažino su muziejų siūlomomis ekskursijomis, edukacijomis, jų sklaida, pateikimu ir ekspozicinių salių įrengimu bei eksponatų pasiekiamumu įvairioms visuomenės grupėms, jų įtraukimu į muziejų siūlomas veiklas bei edukacijas.

Švedijos Karalystėje, Stokholme, aplankytas Žemaičių kaimo muziejaus pirmtakas etnografinis muziejus po atviru dangumi „Skansen“, kuriame apie 150 istorinių pastatų. Objektas įkurtas 1891 metais ir laikomas seniausiu tokiu muziejumi pasaulyje. Telšiškius pasitiko muziejaus edukatorius Fredrik Klang iš muziejaus Kultūros istorijos skyriaus. Jis papasakojo apie muziejaus infrastruktūrą, pagrindinius muziejaus pastatus, apžvelgė muziejaus kūrimosi aspektus, ekspozicijas, pristatė ekskursiją su gidu, edukacijų įvairovę bei pademonstravo edukacines priemones. Muziejininkai turėjo galimybę užduoti aktualius klausimus, padiskutuoti rūpimomis temomis.

Vėliau pažintis su muziejų veiklos organizavimo principais ir metodais bei modernių ekspozicijų kūrimu tęsėsi viename naujausių Švedijos sostinėje įrengtų Švedijos jūrų archeologijos muziejaus Vrako nuolaužų muziejumi. Mokymų dalyvius pasitiko muziejaus koordinatorė Emma van Eelen, grupei surengta ekskursija su vienu profesionaliausių muziejaus gidų ir jūrų archeologu. Papasakota, kaip kūrėsi ekspozicija, pristatytos apie rengiamos edukacinės veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi.

2021 m. įkurtas VRAK pasakoja apie unikalų pasaulio kultūros paveldą, esantį Baltijos jūros dugne. Naudodamas skaitmenines technologijas, muziejus iškelia istorijas į paviršių, o nuolaužas palieka apačioje, kur jos geriausiai išsilaiko. Muziejaus veikla grindžiama jūrų archeologinių tyrimų ir bendradarbiavimo su tyrėjais žiniomis.

Komandiruotės metu muziejininkai išsikėlė iššūkį palyginti Lietuvos, Estijos ir Švedijos muziejų darbo specifiką, susipažinti su įvairių profilių bei paskirties muziejais Šiaurės Europoje, todėl itin domėjosi muziejų vertybių saugojimo galimybėmis, jų eksponavimu, edukacijomis bei įrengtų ekspozicijų pristatymu ir sklaida visuomenėje, gebėjimu atspindėti įvairių visuomenės grupių interesus, jų įtrauktį į muziejų veiklą, ypač žmonių su negalia.

Po vizito Švedijoje, Žemaičių muziejaus „Alka“ kolektyvas apsilankė Estijos sostinėje Talino miesto muziejuje (Tallinna Linnamuuseum), kur turėjo galimybę su dviem ekskursijų gidėmis apžiūrėti įrengtą ekspoziciją. Po ekskursijos muziejaus erdvėse, surengta diskusija „XXI a. muziejininkų patirtys ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai ir Talino muziejaus vyriausiasis kuratorius Toomas Abiline, vienas iš Talino miesto muziejaus filialų direktorius Toomas Mäelt bei Talino miesto muziejaus direktorė Heli Nurger. Ieškota panašumų ir skirtumų tarp muziejų, aptartos partnerystės perspektyvos ateityje ir bendrų projektų rengimo galimybės. „Su muziejaus vadovais diskutavome apie kultūros įstaigų Lietuvoje ir Estijoje panašumus ir skirtumus. Pasidalinus veiklos ypatumais ir patirtimi, paaiškėjo, kad Talino miesto muziejus savo rinkiniais ir jų kolekcijomis labai panašus į Žemaičių muziejų „Alka“, todėl sutarėme pratęsti bendradarbiavimą ateityje“, – mokymų rezultatu pasidžiaugė direktorė E. Stonkevičienė.

Kvalifikacijos kėlimo komandiruotė baigta apsilankymu unikaliame Ukrainos kultūros centre (Ukraina Kultuurikeskus) Talino senamiestyje, kur surengtas susitikimas su Ukrainos kultūros centro įkūrėju, naujų idėjų generatoriumi ir pagrindiniu veiklų koordinatoriumi Anatoli Ljutjuk ir jo sūnumi Nestor. Centre veikia senosios popieriaus ir kaligrafijos kūrybinės dirbtuvės, darbuotojai papasakojo, kokias veiklas vykdo, pristatė pačių gamintus unikalius medžio kūrybos darbus, pasidalino patirtimi apie nesugrįžtamas karo Ukrainoje pasekmes jų bendruomenei, apie vienijančią kultūros įtaką visoms tautoms ir nuolatinį gyvenimą viltimi ir tikėjimu, tad, vedini tarptautinius santykius stiprinančios idėjos, muziejininkai su centro darbuotojais aptarė bendro projekto rengimą, Telšiuose pristatant parodą bei suorganizuojant kaligrafijos meistriškumo pamokas-edukacijas, leidžiant lietuviškąją knygos „Marijos rauda“ versiją.

Kvalifikacijos kėlimo komandiruotė Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojams įnešė naujų vėjų, papildė turimą žinių bei idėjų bagažą, o įgytos žinios jau pritaikomos kuriant naujos Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicijos naratyvus.
 

Žemaičių muziejaus „Alka“
Kultūrinės komunikacijos specialistė
Donata Kazlauskienė
 
Nuotraukos Dainiaus Babilo, Donatos Kazlauskienės