Naujienos

2022 m.  gegužės 17  d.

Skelbiamas viešasis nuomos konkursas

Žemaičių muziejus „Alka“, įst. k. 190599771, esantis Muziejaus g. 31, Telšiai, skelbia ilgalaikio materialiojo turto objekto – modulinio namelio, kurio plotas 29,53 kv. m., esančio Malūno g. 5, Telšiai, viešąjį nuomos konkursą. Minimalus nuompinigių dydis yra 1,59 Eur be PVM už 1 kv. m. per mėnesį. Turto nuomos tikslas – viešojo maitinimo paslaugų teikimas. Veikla turi būti vykdoma vasaros sezono metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.), taip pat veikla gali būti vykdoma ir visus metus.

Dalyvavimo nuomos konkurse ypatumas: dalyvis privalo turėti ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų nurodytos veiklos vykdymo patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše bei viešojo nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą objektą teikiama adresu Muziejaus g. 31a, Telšiai, tel. 8 645 00607 ir muziejaus internetinėje svetainėje www.muziejusalka.lt.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse turi būti teikiami nuo 2022 m. gegužės 25 d. 9.00 val. iki 2022 m. gegužės 27 d. 16.00 val. adresu: Muziejaus g. 31a, Telšiai, įgaliotam asmeniui – Strateginio planavimo ir infrastruktūros skyriaus vedėjai Evelinai Diržininkienei, tel. 8 645 00607, el. p. e.dirzininkiene@muziejusalka.lt .

Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Kontaktinis asmuo – ūkio administravimo specialistė Neringa Kazlauskaitė – Domarkienė, tel. 8 683 11382, el. p. ukis@muziejusalka.lt .

Viešojo nuomos konkurso sąlygos (pdf)

Patalpų išplanavimas (pdf)