Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Prieverpstės ir rankšluostinės

  • Titulinis
  • Prieverpstės ir rankšluostinės

Prieverpstės ir rankšluostinės

Rinkinio katalogas

Išleido  Žemaičių muziejus „Alka“, spaustuvė „Druka“, Klaipėda, 2015, 192 psl.

ISBN 978-609-404-200-3

Kataloge pateikiamos Žemaičių muziejaus „Alka“ kolekcijoje saugomų 246 prieverpsčių ir 28 smeigtukų kuodeliui pakabinti nuotraukos. Seniausia muziejuje esanti prieverpstė datuojama 1804 m., naujausia – 1958 m. Prieverpstės surinktos iš skirtingų rajonų: Telšių (159 vnt.), Plungės (73 vnt.), Mažeikių (6 vnt.), Skuodo (3 vnt.), Šilalės (2 vnt.), Akmenės (1 vnt.), Klaipėdos (1 vnt.).

Vienos prieverpstės išsiskiria dekoratyvumu, įvairių ornamentų kompozicijomis ir raštų įvairove, kitos – reljefinėmis formomis, neturi puošybos elementų. Pačios gražiausios, puošniausios ir lengviausios yra kiaurapjūvės prieverpstės.

Dar viena buvusi gausiai paplitusi interjero detalė buvo rankšluostinė (Abrusnyčia, abrūsinė).

Muziejaus kolekcijoje saugomos 109 rankšluostinės. Dauguma jų – medinės, kelios pintos iš šiaudų, viena išlankstyta iš vielos, puošta siūlų mezginiais. Žinomos ir kelios rankšluostinių meistrų pavardės: Jonas Paulauskas, Kazimieras Mockus, Justinas Kazonas, Jonas Ignotas, Vytautas Savickis, Albinas Zdaniauskas, Povilas Katkus.

Rankšluostinės stebina meistrų kūrybinės fantazijos turtingumu, gebėjimu mažoje plokštumoje naudoti įvairius drožybos būdus ir tapybą, sujungti įvairius motyvus.

Rankšluostinių ir prieverpsčių anotacijos pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis.