Renginiai

2024 m.  birželio 24  d.

Rainių tragedijos minėjimo metinės

„...mes renkamės, mes tikime: čionai tauta subręsta, visiems likimo vingiams tampa atspari...“

2024 m. birželio 24-ąją – Rainių tragedijos 83-ųjų metinių minėjimas

Paminėkime vieną iš skaudžiausių Lietuvos istorijos įvykių – Rainių tragedijos 83-ąsias metines. Tai bus ypatinga diena, skirta pagerbti žuvusiųjų atminimą ir susivienyti bendruomenėje, prisimenant tragiškus įvykius, kurie paliko gilius randus mūsų tautos istorijoje.

PROGRAMA

17.30 val. – Renginys prasidės Rainių kankinių pagerbimu Telšių miesto senosiose kapinėse.

Norintys dalyvauti galės pasinaudoti autobusu, kuris lauks prie kapinių ir nuveš į renginio vietą bei parveš atgal.

18.00 val. – Šv. Mišios Rainių Kančios koplyčioje. Bus meldžiamasi už žuvusius kankinius ir jų šeimas. Po Šv. Mišių vyks pagerbimas žudynių vietoje. Šioje ceremonijoje dalyvaus Telšių kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ (vad. Rita Vilkė).

23.00 val. – Naktinė ekskursija „Rainių tragedija: atmintis gyva“ prie Rainių Kančios koplyčios ir Rainių miškelyje. Ekskursija yra nemokama ir kviečia visus susipažinti su tragiškų įvykių vieta bei išgirsti apie skaudžias istorijas, kurios čia nutiko. (organizatorius Žemaičių muziejus „Alka“)

Rainių tragedijos metinių minėjimas yra svarbi proga ne tik prisiminti praeitį, bet ir susivienyti dabartyje, puoselėjant atmintį ir tautos stiprybę. Šis renginys skatina mus prisiminti, kad mūsų tauta pergyveno daug išbandymų ir sugebėjo išlikti stipri bei vieninga.

Kviečiame visus prisijungti prie šio renginio ir kartu pagerbti Rainių kankinius. Tegul jų atminimas stiprina mus ir įkvepia drąsai bei vienybei ateities iššūkiams.

Renginį organizuoja: Telšių kultūros centras

Partneris: Žemaičių muziejus „Alka“