Renginiai

2024 m.  vasario 16  d.

Vincentas Vėlavičius. Kunigas kovojęs už Lietuvos laisvę!

Vasario 16-osios proga, 13 val. kviečiame į parodos atidarymą Sakralinio paveldo ekspozicijoje (Katedros a. 6).

Vincentas Vėlavičius (1914–1997) – Lietuvos katalikų kunigas, monsinjoras, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. Aktyviai vykdė rezistencinę veiklą: palaikė ryšius su Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariais, talkino žemaičių partizanams, tremtyje slapta dirbo pastoracijos darbą, prisidėjo prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos spausdinimo ir platinimo. Parodoje eksponuojami Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos egzemplioriai, kiti svarbūs to meto dokumentai ir daiktai, liudijantys kunigo V. Vėlavičiaus gyvenimą, rezistencinę ir ganytojišką veiklą.


Data 2024-02-16
Laikas 13:00 val.
Vieta Sakralinio paveldo ekspozicija
Adresas Katedros a. 6