Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Senoviniai darbo įrankiai ir jų paskirtis Žemaitijoje

  • Titulinis
  • Senoviniai darbo įrankiai ir jų paskirtis Žemaitijoje

Dalyvių amžius:  1-5 klasių mokiniams.

Tikslas: supažindinti dalyvius su XIX a. pab. – XX a. pr. Žemaitijos kaimo gyvenimo būdu ir buitimi, to laikotarpio tradiciniais gyvenamaisiais žemaičių namais, įrankiais ir jų paskirtimi. Ugdyti pagarbą darbui ir darbo įrankiui, mokyti tvaraus vartojimo pagrindų, akcentuojant darbo įrankių ilgaamžiškumą, vertę, puošybą. Suteikti žinių apie prieš šimtmetį Žemaitijoje naudotas darbo priemones, mokyti palyginti, rasti panašumų ir skirtumų su šių dienų darbo įrankiais.

Trumpas paslaugos aprašymas: naudojantis unikalia erdve: autentiška Žemaičių kaimo ekspozicija, jos eksponatų įvairove ir filmuotais vaizdais bei fotografijomis, nukelti edukacinio užsiėmimo dalyvius į praeities kaimą su jo gyvenimo būdu, darbo ritmu ir priemonėmis. Taip pat siekiama suteikti žinių apie autentiškus darbo įrankius, jų svarbą ūkininko šeimos gyvenime, vaikams priminti ar išmokyti negirdėtų terminų ir pavadinimų, mažinti atskirtį tarp kartų, sudominti Žemaitijos regiono istorija.

Naudojami metodai: stebėjimo, palyginimo, diskusijos, klausimų-atsakymų, kartojimo, žinių įtvirtinimo. Kahoot programėle sprendžiant nesudėtingus testus, įgytos patirtys taps žiniomis. Virtuali mokymosi aplinka sudarys galimybes ne tik sudominti vaikus, bet ir įtraukti juos į interaktyvų mokymąsi. Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas sudarys galimybes padidinti ugdymo(si) veiksmingumą, ugdys vaikų savarankiškumą, skatins juos ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą.

Paslaugos trukmė: 60 min.