Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje

  • Titulinis
  • Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje

Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje

Straipsnių rinkinys

Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilniaus dailės akademijos spaustuvė, Vilnius, 2011, 240 psl.

ISBN 978-609-447-007-3

Knyga skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Straipsnių rinkinyje aptariami teoriniai evangelizacijos aspektai, jų svarba šiuolaikiniam žmogui. Pasitelkus konkrečius pavyzdžius, analizuojama pirmosios krikščionių misijos į Lietuvą problematika, pranciškonų, domininkonų, jėzuitų, bernardinų vienuolijų įsikūrimo ir veiklos aspektai, įtvirtinant krikščionybę LDK, svarstomi didikų patronažo, krikščioniškųjų simbolių atsiradimo Lietuvos archeologinėje medžiagoje klausimai.