Vairuotojo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
 • privalo turėti atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, tinkantį esančioms transporto priemonėms vairuoti ir aptarnauti.


FUNKCIJOS:

 • vairuoja Muziejaus transporto priemones;
 • prižiūri ir atlieka smulkų mašinų remontą, stebi jų techninę būklę;
 • vykdo automobilio ridos ir degalų apskaitą, pildo kelionės lapus;
 • paruošia ir pristato transporto priemones techninėms apžiūroms;
 • palaiko tvarką ir švarą garaže;
 • panaudotus tepalus išveža į tam skirtus surinkimo punktus;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriaus pavaduotojui ūkio klausimams ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalteriui kontroliuojant galutinį rezultatą.