Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Juzefas Perkovskis

Juzefas Perkovskis

Fotografija

Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinys

Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus ir Žemaičių muziejus „Alka“, spaustuvė „BALTOprint“, Vilnius, 2012, 190 psl.

ISBN 978-609-8039-19-1

Tai žymaus Žemaičių liaudies meno tyrinėtojo, dailininko, fotografo Juzefo Perkovskio fotografijos, kurias galima suskirstyti į keletą grupių. Vieną sudaro peizažai su Telšių apylinkių vaizdais, antroje – žemaitiškos sodybos ir dvareliai su vizualiai turtinga medžiaga. Trečioje grupėje – koplytėlės ir jose stovėjusios skulptūros, paveikslai, koplytėlių detalės. Ketvirtąją nuotraukų grupę sudaro fotografijose įamžinti žmonės, dirbantys įvairius ūkio ir laukų darbus, švenčiantys šventes. Fotografijos ne tik meniškos, bet ir informatyvios, niekur anksčiau nepublikuotos.

Menininkas Juzefas Perkovskis buvo neeilinė asmenybė. Jis visą savo gyvenimą paskyrė Žemaitijos liaudies meno studijoms. Jo žymiausias darbas – „Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika“, išleista 1999 m. Vilniaus dailės akademijos leidykloje.

Įžanginiame straipsnyje „Dailininko Juzefo Perkovskio fondas Žemaičių „Alkos“ muziejuje“, pristatomas ne tik dailininko kūrybinis palikimas, bet ir jo trumpa biografija.