Eksponatai

2020 m.  liepos 03  d.

Meninis pašto vokas

Skirtas pašto ženklo blokui „Mindaugo karūnavimui – 750 metų“, antspauduotas „Premier jour“ (pirmos dienos) antspaudu, išleistas 2003 m. Ofsetinė spauda, kreidinis popierius. Ženklas 26x33 mm, blokas 88x58 mm, vokas 163x115 mm. ŽAM GEK 35699/9, SF 682
Voko kairėje pusėje piešinys „karūna“. Po piešiniu užrašas „Mindaugo karūnavimui – 750 metų“. Piešinio autorius – dailininkas A. Repšys. Atvartas horizontalus. Tiražas 2200 vnt. Spausdino Katkaus grafikos laboratorija „Typo“.
Ant voko užklijuotas blokas „Mindaugo karūnavimui – 750 metų“. Bloke – pašto ženklas „Mindaugas 1253–1263“. Nominalas – 5 Lt. Dailininkas – A. Repšys. Blokas išleistas 2003 m. liepos 5 d. Spausdino Budapešto vertybinių popierių spaustuvė. Tiražas 0,05 mln. Blokas antspauduotas pirmos dienos antspaudu „Mindaugo karūnavimui – 750 metų. Vilnius 2003 07 05 Premier jour“. Lietuvos paštas.
1253 m. Kulmo vyskupas Henrikas karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos kunigaikštį Mindaugą ir jo žmoną Mortą. Prof. Edvardas Gudavičius nustatė tikslią karūnacijos datą – 1253 m. liepos 6-ąją. Mindaugo krikštas (1251 m.) ir karūnacijos ceremonija (1253 m.) leido jaunai Lietuvos valstybei tapti to meto lotyniškosios viduramžių Europos politinės sistemos dalimi ir įteisino Lietuvos karaliaus Mindaugo, kaip suverenaus Europos monarcho, valdžią. Nors katalikiška Lietuvos karalystė gyvavo vos 10 metų, svarbiausias karaliaus Mindaugo karinės, politinės ir diplomatinės veiklos laimėjimas – suvienyta Lietuvos valstybė – išliko, nepaisant istorinių iššūkių.
1990 m. spalio 25 d. Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas Liepos 6-ąją paskelbė valstybės švente. Nuo tada švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
Pašto vokas ar pašto ženklas nėra vien tik siuntimo paslaugos apmokėjimo įrodymas. Tai – mūsų šalies, jos istorijos ir žmonių pasiekimų meno, kultūros bei mokslo srityse pristatymo pasauliui priemonė. Žemaičių muziejuje „Alka“ spaudinių fondo filatelijos rinkinyje saugomas 1400 vnt. proginių pašto ženklų ir meninių vokų kolekcija. Kolekcija pradėta kaupti nuo 1990 metų muziejininko, filatelisto, istoriko Kęstučio Švėgždavičiaus (1955–2013) ir tęsiama iki šių dienų.
Parengė Regina Bartkienė
© Žemaičių muziejus „Alka“

Data 2003 m.
Vieta ŽAM GEK 35699/9