Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių kryžiai

  • Titulinis
  • Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių kryžiai

Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių kryžiai

Katalogas

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, spaustuvė „Spaudos lankas“, Telšiai, 2005, 183 psl.

 ISBN 9955-627-05-0

Knygoje pateikiamos 155 Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomų koplytėlių ir koplytstulpių viršūnių – kryžių ir 41 antkapinio kryžiaus – nuotraukos. Viršūnė – kryžius su paminklu (koplytėlėmis, koplytstulpiais, bažnyčios, varpinės bokštais ir t.t.) – sudarė vieningą visumą, suteikė paminklui baigtumo ir grakštumo. Į katalogą įdėta 11 koplytėlių ir koplytstulpių nuotraukų, darytų 1964 – 1992 m. Jas puošia metaliniai kalvių darbo kryžiai – saulutės. Kataloge taip pat pateiktos 6 nuotraukos su antkapiniais kryžiais. Fotografijos darytos 1964 – 1999 m. Knygoje trumpai aprašoma ir kryždirbystės tradicijos tąsa Telšių apskrityje: Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonuose. Leidinyje pateikiamos trumpos kalvių Česlovo Pečetausko, Algirdo Stankaus, Virgilijaus Mikuckio (Mažeikių r.), Arūno Platakio, Tito Bikino (Plungės r.), Evaldo Rimkūno, Remigijaus Dubinsko (Telšių r.) biografijos, pristatomi jų darbai.

Knygoje tekstai pateikti lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.