MITOLOGIJA 3D: KAUKAS

Dalyvių amžius: priešmokyklinio amžiaus vaikai, moksleiviai, suaugusieji.

Tikslai: susipažinti su  istorija ir mitologija, suprasti mitologijos reikšmę žmogaus pasaulėžiūroje, ugdyti kūrybiškumą.
Edukacinio užsiėmimo dalyviai įgis istorinių žinių apie XIX a. pab. – XX a. pr. Žemaitijos kaimo pastatus, žmonių buitį, mitologiją. Mitologinis personažas „Kaukutis“ pristatomas atraktyvia kompiuterine programa. Animuoto mitologinio žemaitiškai kalbančio personažo Kauko holograma (3D programa) supažindina edukacijos dalyvius su šalia žmonių „gyvenančia“ ir žemės teikiamas gėrybes gausinančia, žmonėms padedančia mitologine būtybe.

Praktinė dalis: edukacinių užsiėmimų metu kiekvienas edukacijos dalyvis ant skiedros ar akmenėlio pats susikuria, naudodamas gamtines medžiagas pasigamina ir išsineša pagrindinį edukacijos personažą – Kaukutį.

Edukacijos trukmė – 45 min.

KULTŪROS PASO PASLAUGA.