Naujienos

2022 m.  rugsėjo 02  d.

Kultūros ministras Simonas Kairys: „Vertinu investicijų į kultūrą svarbą“

Šiandien Telšiuose lankėsi Lietuvos kultūros ministras Simonas Kairys ir viceministras Albinas Vilčinskas. Vizito tikslas – susipažinti su Žemaičių muziejaus „Alka“ veikla, įgyvendinamais investiciniais projektais, susitikti su Telšių rajono savivaldybės vadovais ir rajono kultūros įstaigų darbuotojais.

Svečius pasitikusi Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė pabrėžė, jog kokybiškam darbui vystyti ir aukštiems rezultatams pasiekti yra nepaprastai svarbus kultūros politiką formuojančių institucijų bei organizacijų dėmesys, todėl pasidžiaugta, kad į Telšius suplanuotas vizitas pačiu laiku, kuomet atliekami esminiai pokyčiai: įgyvendinami svarbiausi muziejaus investiciniai projektai, įrenginėjamos ekspozicijos, o ir pats muziejus išgyvena virsmo gerąja prasme laikotarpį. „Jaučiamės tvirtai ir užtikrintai, kad einame teisinga kryptimi. Džiugu, kad visada sulaukiame palaikymo, patarimų, o kilus problemoms – operatyvios pagalbos iš savo tiesioginių vadovų LR Kultūros ministerijoje“, – džiaugėsi direktorė E. Stonkevičienė.

Kultūros ministras ir viceministras viešnagės metu pakviesti apsilankyti rekonstruojamame Žemaičių vyskupystės muziejuje. Svečiams pristatyti pokyčiai: pernai Varniuose pradėtas rekonstruoti „Alkos“ padalinys mainosi akyse ir lyg lipdinys skulptoriaus rankose pamažu įgyja ilgai lauktą formą: didžioji pastato interjero dalis jau atnaujinta, pereinama prie eksterjero darbų. Savo istorija, vertybiniu eksponatų turiniu ir išskirtinėmis erdvėmis unikalus objektas pradėtas remontuoti 2021 m. Kapitalinio remonto imtasi pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondo) bendrai finansuojamą projektą „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“. Darbus atlieka generalinis rangovas UAB „Infes“.

Telšiuose ministras susitiko su LR Seimo nariu Valentinu Bukausku, rajono savivaldybės meru Kęstučiu Gusarovu, kitais valdžios atstovais, lankėsi Telšių Žemaitės dramos teatre, apžiūrėjo Telšių kultūros centro salę, kurioje susitiko su savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojais, diskutavo apie įgytas miestų patirtis pelnius kultūros sostinės titulą ir miestų pavyzdžius, kurie galėtų būti perduoti regionams. Diskusijos metu pasidžiaugta, kad Telšių rajono savivaldybė, apgalvodama keletą žingsnių į ateitį ir kas ten bus, atsakingai tvarko viešąsias erdves, kryptingai pateisindama kultūros ir menų miesto vardą.

Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė E. Stonkevičienė akcentavo, kad vyksta sklandus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, Savivaldybė atsižvelgia į kokybiškas muziejaus veiklas ir įtraukia į bendrą rajono kultūrinių veiksmų planą.

Kultūros ministras S. Kairys atkreipė dėmesį, kad tvarios infrastruktūros kultūros kūrimas ir jos procesų integravimas į visuomenės gyvenimą, yra paveikus instrumentas investicijoms į rajoną pritraukti.

Telšių rajono kultūros įstaigų darbuotojai, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų atstovai bei kiti kultūros lauko dalyviai susitikimo metu diskutavo apie aktualiausias problemas, domėjosi teisės aktų pasikeitimų įtaka jų tiesioginiam darbui, projektinio finansavimo galimybes, privalumus ir trūkumus. S. Kairys patikino, kad Kultūros ministerija nuosekliai įgyvendina užsibrėžtus tikslus kasmet didinti kultūros darbuotojų darbo užmokestį. Jis pastebėjo, kad savivaldybių indėlis į kokybišką kultūros paslaugų kūrimą ir kultūros bei meno darbuotojų atlyginimų kėlimą yra itin svarbi investicija visos kultūros bendruomenės prestižui gerinti ir motyvacijai didinti.

Žemaičių muziejus „Alka“ – svarbiausias valstybinis muziejus Žemaitijoje nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno, todėl ministras pakviestas apsilankyti visuose muziejaus padaliniuose, susipažinti su įgyvendinamais Žemaičių muziejaus „Alka“ investiciniais projektais, atliekamais rekonstrukcijos darbais ne tik Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose, bet ir Žemaičių muziejuje „Alka“ (projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę „Kultūros infrastruktūros modernizavimas“), apsilankyti įrenginėjamoje Sakralinio paveldo ekspozicijoje Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje ir Telšių ješivoje, nuvykti į Žemaičių kaimo muziejų, apie kurį Kultūros ministras Simonas Kairys atsiliepimų knygoje paliko įrašą: „Nuostabi mūsų gamtos, kultūros ir istorijos vieta. Norisi grįžti ir dar kartą, įkvėpti gaivos tiek kūnui, tiek sielai. Ačiū visiems, kurie puoselėja šią vietą!
Donata Kazlauskienė

Nuotraukos Loretos Norvaišienės