Naujienos

2022 m.  vasario 09  d.

Muziejininkai lankėsi Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai lankėsi pas kolegas Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Išvykos tikslas – apžiūrėti rekonstruoto pastato erdves ir naujai įrengtas saugyklas būsimame Šiaulių istorijos muziejuje bei pasisemti patirties apie muziejinių vertybių saugojimo galimybes, apžiūrėti ir įvertinti saugyklų įrangą.

Žemaičių muziejus „Alka“ šiuo metu vykdo du didelės apimties investicijų projektus, pagal kuriuos numatyta atnaujinti eksponatų ir kitų muziejinių vertybių saugyklas, įdiegti šiuolaikiškas temperatūros palaikymo, vėdinimo, drėgmės reguliavimo sistemas, įrengti specialiai pritaikytą, talpią, reikalavimus atitinkančią sandėliavimo įrangą.

Svečius maloniai pasitiko Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, buvęs ilgametis Lietuvos muziejų asociacijos vadovas ir tikras savo srities profesionalas Raimundas Balza. Kartu su vyriausia fondų saugotoja Odeta Stripiniene jie aprodė naujas, muziejaus veikloms pritaikytas patalpas, papasakojo apie planuojamas vykdyti veiklas, suteikė galimybę žvilgterėti į visuomenei neprieinamus turimus resursus bei aprodė šiuolaikiškai įrengtas, modernias muziejinių vertybių saugyklas, restauravimo patalpas. Delegacija taip pat buvo pakviesta aplankyti ir Chaimo Frenkelio vilą bei Fotografijos muziejus ir juose esančias saugyklas. Su įstaigos vadovu ir vyriausiaja fondų saugotoja diskutuota aktualiomis temomis apie pokyčius muziejų lauke, pasikeista patirtimi įgyvendinant investicijų projektus, rengiant naujas ekspozicijas bei vedant muziejinių vertybių apskaitą integralioje LIMIS sistemoje.

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai iš susitikimo grįžo kupini naujų idėjų ir apmastymų apie tolimesnius procesus muziejuje ir naujų galimybių pritaikymo būtinybę priimant sprendimus, susijusius su muziejinių vertybių apsauga, apskaita ir saugojimu.

Nuotr. Edvardo Tamošiūno.