Naujienos

2024 m.  liepos 03  d.

PRIE ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“ KOMANDOS KVIEČIAME PRISIJUNGTI ISTORINĖS EKSPOZICIJOS SKYRIAUS VEDĖJĄ

Žemaičių muziejus „Alka“ prie komandos kviečia prisijungti Istorinės ekspozicijos skyriaus vedėją, kuris (-i) organizuotų ir koordinuotų Skyriaus kultūrinę bei ūkinę veiklą, siektų, kad būtų įgyvendinti Muziejaus veiklos tikslai ir funkcijos, gebėtų paskirstyti planus, prioritetus ir užduotis darbuotojams bei atliktų darbą taip, kad muziejus sklandžiai veiktų.

Pareiginės algos koeficientas 0,99. Darbo užmokestis – 1767,55 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių.

REIKALAVIMAI:

- ne mažiau kaip 1 metai vadovaujamo darbo patirties kultūros, turizmo ar viešojo administravimo srityje;

– ne žemesnis kaip aukštasis humanitarinių, socialinių ar menų mokslų studijų krypties išsilavinimas;

- mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) A1 lygiu;

– ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtis;

– mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.) ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe;

– vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatais, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

– gebėti organizuoti kultūrinius, edukacinius, komunikacijos, rinkodaros procesus, žinoti esminius valstybinius ir tarptautinio etiketo protokolus;

– laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

Dokumentų pateikimas el. būdu per VATIS prašymų teikimo modulį iki 2024 m. liepos 17 d.

Papildoma informacija teikiama tel. nr. +37060085009, el.paštas: info@muziejusalka.lt.