Naujienos

2023 m.  sausio 13  d.

Svečias iš Romos lankėsi Telšių Ješivoje

Šiandien Telšių ješivoje lankėsi Telšių vyskupo J.E. dr. Algirdo Jurevičiaus lydimas svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv. ir Kaišiadorių vyskupas J.E. doc. Jonas Ivanauskas.
Žemaičių muziejaus „Alka“ pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė supažindino svečius su Telšių ješivos istorija, pristatė baigiamą įrengti ekspoziciją.