Naujienos

2021 m.  rugsėjo 08  d.

Telšiuose vyks tarptautinė mokslinė konferencija „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“

Žemaičių muziejus „Alka“, Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija rugsėjo 16 d. Telšiuose rengia tarptautinę mokslinę konferenciją tema: „600 metų Žemaitija popiežiaus globoje“.

2021 m. metais sukanka 600 metų, kai popiežiaus Martyno V raštu buvo užbaigtas 1417 m. Konstancos bažnytinio susirinkimo įsteigtos Medininkų vyskupystės steigimo procesas. 2013 m. sukako 600 metų nuo Žemaitijos krikšto pradžios, o 2017 m. – 600 metų, kai Konstancos bažnytiniame susirinkime buvo įsteigta Medininkų (Žemaičių) vyskupystė. Popiežius Martynas V 1421 m. rugsėjo 11 d. raštu paėmė žemaičių tautą ir Medininkų (Žemaičių) vyskupystę į savo globą, tuo užbaigdamas jos steigimą, panaikindamas Livonijos ordino bei Kuršo vyskupo teisines pretenzijas į Žemaitiją. Konferencijoje bus nagrinėjami žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės steigimo XIII – XV a. religiniai, politiniai, kultūriniai aspektai, problematika, popiežių vaidmuo ir reikšmė. Renginio globėjas – JE Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

Įgyvendinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, konferencijoje siekiama atrasti ir taikyti naujus mokslinių tyrimų būdus ir formas, atskleidžiant bažnyčios vaidmenį Žemaitijos istorijoje bei religiniame ugdyme. Pranešimus skaitys: JE Apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas dr. Visvaldas Kulbokas, prof. habil. dr. Alfredas Bomblauskas, dr. Mangirdas Bumblauskas (Vilniaus universitetas), mons. prof. habil. dr. Arvydas Ramonas, prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas), Stephen C. Rowell (Lietuvos istorijos institutas). Po konferencijos bus išleistas mokslinis leidinys Klaipėdos universiteto žurnalo „Tiltai“ priedas Mokslo darbai: „Mokslo ir tikėjimo dialogai“.

Konferencijos programa.