Renginiai

2022 m.  rugsėjo 23  d.

Mokslinė konferencija „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos“

Minint Telšių geto sunaikinimo 80-ąsias metines, bendradarbiaujant su projekto partneriais, Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina projektą „Telšių atminties knyga: Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“. 

Viena projekto dalių – 2022 m. rugsėjo 23 d. 10 val. organizuojama mokslinė konferencija „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos“. Mokslinė konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetinėje erdvėje, ją patogiu laiku galima peržiūrėti socialiniame tinkle „Youtube“ „Žemaičių muziejaus ALKA“ kanalu, po konferencijos bus išleidžiama ir visuomenei pristatoma mokslinės konferencijos pagrindu parengtų straipsnių knyga.

Registracijos forma.

Mokslinė konferencija

HOLOKAUSTAS ŽEMAITIJOJE: ISTORIJOS IR ATMINTIES ATODANGOS

2022 m. rugsėjo 23 d.
Telšių ješiva

PROGRAMA

9.30-10.00    DALYVIŲ REGISTRACIJA. Telšių ješiva (Iždinės g. 11, Telšiai).

10.00-10.30    KONFERENCIJOS ATIDARYMO ŽODIS (Moderatorius dr. Hektoras Vitkus).

10.30-10.55    NUO NACIŲ AR NUO SOVIETŲ? TELŠIŲ JEŠIVOS STUDENTŲ GELBĖJIMASIS 1940 M. Dr. Linas Venclauskas (Vytauto Didžiojo universitetas; Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“).

11.00-11.25    TELŠIŲ APSKIRITIES LAFO ŠTABO VEIKLOS 1941 M. VASARĄ BRUOŽAI. Dr. Alfredas Rukšėnas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras).

11.30-12.00    ŽYDŲ GELBĖTOJŲ MOTYVACIJA: ŽEMAITIJOS PAVYZDYS. Dr. Zigmas Vitkus (Klaipėdos universitetas).

12.00-12.45    Kulinarinio paveldo edukacija DIDŽIOSIOS ŽYDŲ RUDENS TRADICIJOS IR MAISTAS. Edukatorės Riva Portnaja ir Dovilė Rukaitė („Beigelių krautuvėlė“ šeimininkės).

13.00-13.25    „BŪTI ŽYDU“: EGZISTENCINIAI ŽYDIŠKUMO APMĄSTYMAI EMMANUELIO LEVINO FILOSOFIJOJE IR CHAIMO GRADES KŪRYBOJE PO HOLOKAUSTO. Doc. dr. Aušra Pažėraitė (Vilniaus universitetas).

13.30-13.55    HOLOKAUSTO ATMINTIES VIETOS ŽEMAITIJOJE: MEMORIALIZACIJOS PROBLEMOS. Dr. Hektoras Vitkus (Klaipėdos universitetas).

14.00-15.00    APSKRITOJO STALO DISKUSIJA: ŽEMAITIJOS ŽYDŲ GELBĖTOJŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO ANT TELŠIŲ JEŠIVOS SIENOS PROJEKTASModeratorius dr. Hektoras Vitkus.

Kviestiniai diskusijos dalyviai:

Miša Jakobas (Sugicharos fondas „Diplomatai už gyvybę“);

Eugenijus Bunka (Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas);

Doc. Mindaugas Šimkevičius (Vilniaus dailės akademija)


Projektas:

TELŠIŲ ATMINTIES KNYGA: HOLOKAUSTO NUTRAUKTAS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS GYVENIMAS

Projektą iš dalies finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba

Telšių rajono savivaldybė

Projektą įgyvendina: Žemaičių muziejus „Alka“

Projekto partneriai:

Organizacija „Remembering Litvaks, Inc.“ (JAV)

Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

VšĮ Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti Sekretoriatas

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

UAB „Tela“ 


Informaciniai rėmėjai:

Telšių apskrities laikraščiai „Kalvotoji Žemaitija“ ir „Telšių žinios“


EN

Scientific conference 

HOLOCAUST IN SAMOGITIA: HISTORY AND MEMORIAL EXPOSURES

September 23, 2022

A CONFERENCE PROGRAM

9.30-10.00 Registration of participants Telšiai Yeshiva (Iždinės st. 11, Telšiai)

10.00-10.30 Opening speech of a conference Moderator dr. Hektoras Vitkus.

10.30-10.55 From the Nazis or the Soviets? Rescue of students of Telšiai Yeshiva in 1940. Dr. Linas Venclauskas (Vytautas Magnus University; Sugihara Foundation "Diplomats for Life")

11.00-11.25 Summer features activities of Telšiai county LAFo headquarters in 1941. Dr. Alfredas Rukšėnas (Genocide and Resistance Research Center of Lithuania)

11.30-12.00 The motivation of Jewish rescuers: the example of Samogitia.  Dr. Zigmas Vitkus (Klaipėda University)

12.00-12.45 Education „Great Jewish autumn traditions and food“ Riva Portnaja and Dovilė Rūkaitė (Hostesses of "Beigeli Krautuvėlė")

13.30-13.25 "Being Jewish “: existential reflections on Jewishness in the philosophy of Emmanuel Levin and the post-holocaust work of Chaim Grades. Doc. dr. Aušra Pažėraitė (Vilnius University)

13.30-13.55 Holocaust memory sites in Samogitia: memorialization problems. Dr. Hektoras Vitkus (Klaipėda University)

14.00-15.00 Round table discussion: the perpetuation of the memory of the saviors of Samogitian Jews on the wall project of the Telšiai Yeshiva. 

Moderator dr. Hektoras Vitkus.

Invited participants in the discussion:

Miša Jakobas (Sugihara foundation "Diplomats for Life"); 

Eugenijus Bunka (Jakovas Bunka Charity and Sponsorship fund); 

Doc. Mindaugas Šimkevičius (Vilnius Academy of Arts)


The project: Telšiai memory book: part of the life of the Jewish community interrupted by the Holocaust.

Data 2022-09-23
Laikas 10.00 val.
Vieta Telšių ješiva
Adresas Iždinės g. 11, Telšiai