Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

TELŠIAI. ATMINTIES KNYGA

Telšiai. Atminties knyga

Vertimas į lietuvių kalbą iš Telšių žydų bendruomenės Yizkor (Atminimo) knygos Telšiai, sudarytojas Izaokas Alperovičius, Tel Avivas, 1984

Pirmas lietuviškas leidimas

Sudarytoja dr. Lara Lempertienė

Iš hebrajų kalbos vertė Lara Lempertienė, straipsnį „Telšių gyvenimas“ – Sergejus Kanovičius

Iš jidiš kalbos vertė Goda Volbikaitė, konsultavo Lara Lempertienė ir Paul Piwnicki, rabino E.-M. Blocho straipsnį „Telšių ješiva“ – Roza Bieliauskienė

Redaktorė Nijolė Laukytė

Poezijos redaktorė Irena Daubarienė

Dizainerė-maketuotoja Jūratė Juozėnienė

Recenzentai:

Dr. Aušrelė Marija Pažėraitė (Vilniaus universitetas)
Dr. Hektoras Vitkus (Klaipėdos universitetas)

Leidėjas Žemaičių muziejus „Alka“

Spaustuvė KOPA, 2022, 568 p.

ISBN 978-609-8234-32-9

Knyga išleista įgyvendinant projektą „Telšių Atminties knyga: Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“. Projekto vadovė Loreta Norvaišienė

Knyga sudaryta iš penkių skyrių. Pirmajame skyriuje dalinamasi Telšių miesto istorijos fragmentais. Antrajame – pasakojama apie Telšių ješivos veiklą ir rabinus, kitas mieste įsikūrusias švietimo institucijas, visuomeninius ir politinius judėjimus. Trečiasis skyrius skirtas asmenybių portretams. Ketvirtajame – Atsiminimų skyriuje – straipsnių autoriai pasakoja apie mokymąsi, dalyvavimą judėjimuose, prisimenamos šeimos tradicijos ir šventės. Penktajame skyriuje Holokaustą išgyvenę ir po pasaulį išsibarstę Telšių žydai pasakoja apie tragišką savo tautos likimą pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis, patirtus sunkumus besislapstant ir įsikuriant naujose vietose. Prisimenami žydų gelbėtojai, rizikavę ne tik savo, bet ir savo šeimų gyvybe.

Leidinys papildytas vertėjų ir sudarytojos komentarais, leidžiančiais skaitytojui geriau suprasti žydų kultūrą ir jos tradicijas, sudarytojos parengtomis vardų ir vietovių rodyklėmis.

Straipsnių autoriai rašė gyva, emocionaliai nuspalvinta kalba, todėl skaitytojai sutiks vertėjų parinktus variantus, ne visada atitinkančius bendrinės kalbos reikalavimus. Knyga iliustruota originalioje knygoje publikuotomis fotografijomis. Tačiau, dėl kai kurių jų kokybės, dalis iliustracijų pakeistos analogais iš Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus rinkinių.

Ši knyga leis kiekvienam skaitytojui atrasti istorinius Telšių žydų gyvenimo fragmentus, skatinsiančius naujai pažvelgti į miesto istoriją, tapsiančius naujų tyrinėjimų, kūrybinių inspiracijų objektu, nepaliksiančių abejingų, ilgai išliksiančių atminityje.

Projekto partneriai:
Organizacija „Remembering Litvaks, Inc.“ (JAV)

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti Sekretoriatas

VšĮ Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

VšĮ Žemaitijos turizmo informacijos centras

UAB „Tela“, kavinė „Senamiestis“

Projekto rėmėjai:

AB „Žemaitijos pienas“