Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Telšių vyskupija

Telšių vyskupija

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, spaustuvė „Druka“, Klaipėda, 2017, 399 psl.

ISBN 978-609-404-250-8

Knyga skirta Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Lietuvos valstybės 100-mečiui pažymėti. Knygoje publikuojami dr. Dariaus Barono straipsnis „Žemaičių Krikštas ir pirmosios parapijinės bažnyčios 1413-1417 m.“ ir Kazio Misiaus straipsnis „Telšių vyskupija“. Knygoje aptariamas vyskupijos steigimas, jos raida tarpukario Lietuvoje 1926-1940 m., okupacijose ir karo audrose 1940-1944 m., vyskupija nelaisvės metais 1944-1989 m. ir vyskupija, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d.

Taip pat leidinyje pateikiamos Telšių vyskupų biografijos. Knyga gausiai iliustruota, pateikiamos pagal dekanatus visų vyskupijos bažnyčių išorės ir centrinio altoriaus nuotraukos bei Telšių vyskupijos dekanatų žemėlapis.