Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Žemaičių kankiniai. Rainių miškelio tragedija 1941 m. birželio 24-25 d.

  • Titulinis
  • Žemaičių kankiniai. Rainių miškelio tragedija 1941 m. birželio 24-25 d.

Žemaičių kankiniai. Rainių miškelio tragedija 1941 m. birželio 24-25 d.

Knyga. Ketvirtas leidimas

Sudarytoja Donata Kazlauskienė

Konsultantė Janina Bucevičė

Dizainerė Ingrida Leliukaitė

Iliustracijos UAB „Meinart“

Išleido Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių kultūros centras, spaustuvė „Piko valanda“, 2022 m., 200 psl.

Pirmasis leidimas

1942 m. išleido „Žemaičių Žemė“, sudarytojas Kazys Mockus

Antrasis leidimas

1977 m. išleido D. L. K. Algirdo Šaulių Kuopa; Hamilton, Ont. 48 Holton S. Canada.

Trečiasis leidimas 1991 m. išleido „Lietuvos knygos draugija“

 

Siekiant įprasminti Rainių tragedijos įvykius ir paskatinti jais domėtis, įgyvendintas projektas „Rainių tragedija: atmintis gyva“, skirtas , 80-osioms Rainių tragedijos metinėms. Projekto metu išleista knyga su papildymais ir atnaujinimais.

Leidinį sudaro dvi dalys: pirmojoje pateikiama susisteminta pirmojo, antrojo, trečiojo leidimo knygų „Žemaičių kankiniai. Rainių miškelio tragedija 1941 m. birželio 24-25 d.“ medžiaga, papildyta Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve ir kt. kituose šaltiniuose sukauptais duomenimis. Antrojoje dalyje pristatoma 2021 m. birželio 14 d. „Rainių tragedija: atmintis gyva“ konferencijos medžiaga su dr. Arvydo Anušausko, dr. Vytauto Jokubausko, dr. Audronės Veilentienės, dr. Simono Jazavitos, dr. Dariaus Juodžio, dr. Aušros Jurevičiūtės parengtais moksliniais straipsniais su iliustracijomis.

Viena jautriausių knygos dalių „Teismo medicinos protokolas“. Čia detaliai aprašoma visų 73 kankinių būklė juos atkasus. Trims vyrams pavyko pasprukti nuo budelių ir ties Džiuginėnais pastarieji buvo nušauti. Kankinimo pavyko išvengti.

Knygoje gausu iliustracijų, nuotraukų, senųjų minėjimo plakatų. Leidinyje panaudotos: Žemaičių muziejaus „Alka“, Lietuvos centrinis valstybės archyvo, Donatos Kazlauskienės, Loretos Norvaišienės, Sigitos Gailiuvienės, Leono Mingino, Mečislovo Šilinsko, Rugilės Kumžaitės nuotraukos.