DĖMESIO! Nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. muziejus UŽSIDARĖ REKONSTRUKCIJAI.

Pradžia   »   Muziejaus veikla   »   Leidiniai

Leidiniai

Leidimo data:
2014 m. kalendorius, skirtas Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui
2014 m. kalendorius, skirtas Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui

Sudarytoja Elvyra Spudytė. 2013.
Žemaičių muziejuje „Alka“ saugoma ikonografinė, istorinė medžiaga, unikalūs taikomojo ir vaizduojamojo meno eksponatai, ženklinantys žemaičių krikšto kultūrinės raidos pėdsakus. Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui skirtas kalendorius iliustruotas žemaičių liaudies skulptūros pavyzdžiais, leidinį paįvairina dailininko Juzefo Perkovskio (1896 – 1940) užfiksuotų mažosios architektūros paminklų vaizdai, ikonografinė medžiaga papildoma teminiais aprašymais.

Dabartis – praeities ateitis. XXIX Lietuvos medalio kūrėjų stovykla
Dabartis – praeities ateitis. XXIX Lietuvos medalio kūrėjų stovykla

Sudarytojai Z. Dargaitė ir P. Gintalas. Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2013 m. 50 psl.
Kataloge pristatomi XXIX Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos dalyviai ir jų šiųmetiniai kūriniai bei parodoje „Laisvės kovų atspindžiai Lietuvos ir Lenkijos mažojoje skulptūrinėje plastikoje“, sukomplektuotoje iš ansktesnėse stovyklose sukurtų darbų ir asmeninės numizmato Tomaszo Bylickio lenkiškų medalių kolekcijos, eksponuoti kūriniai.

2013 m. Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus kalendorius.
2013 m. Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus kalendorius.

Sudarytoja Elvyra Spudytė. 2012.

Žemaičių muziejus ALKA. Vadovas po muziejų.
Žemaičių muziejus ALKA. Vadovas po muziejų.

Sudarytoja Elvyra Spudytė. Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 2012. 96 psl.

Juzefas Perkovskis. Fotografija.
Juzefas Perkovskis. Fotografija.

Žemaičių „Alkos“ muziejaus rinkiniai. Sudarytoja Elvyra Spudytė. Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 2012. Tiražas 500 egz. 192 psl.
Dailininkas Juzefas Perkovskis buvo neeilinė asmenybė. Visą savo gyvenimą paskyręs Žemaitijos liaudies meno studijoms, sukaupė ir paliko vertingą, įdomų savo kūrybos ir tyrinėjimų archyvą. Šia knyga siekiama pristatyti dailininką Juzefą Perkovskį kaip menininką ir mažai žinomą fotografą. Jo dar niekur nepublikuotos fotografijos yra ne tik meniškos, bet ir informatyvios. Tuos pačius objektus dailininkas ne tik fotografavo, bet ir piešė, todėl knygoje pateikiamas ir pluoštelis labiausiai išbaigtų eskizinių piešinių, kurie papildo ir sušildo Žemaitijos peizažą. Fotografijos ir piešiniai liudija autoriaus visapusiškumą ir universalumą, aistringą domėjimąsi žemaičių liaudies menu.

Žemaitijos dvarų meno kolekcija „Alkos“ muziejuje. Katalogas.
Žemaitijos dvarų meno kolekcija „Alkos“ muziejuje. Katalogas.

Sudarytoja Z. Dargaitė. Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2010. Tiražas 200 egz. 127 psl. Informacinio pobūdžio žinynas, supažindinantis su „Alkos“ muziejaus Ikonografijos skyriuje saugomais Žemaitijos dvarų meno lobiais.

 atgal