Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Žemaičių muziejaus „Alka“:

  1. Metiniai veiklos planai
  2. Veiklos ataskaitos

Muziejaus metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.
Komiteto veiklos ataskaita - dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie strateginių pokyčių įgyvendinimą, strateginių tikslų ir programų įgyvendinimo rezultatus ir planuojamus artimiausio laikotarpio veiklos prioritetus.