Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas LR specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo (.pdf)

SALOMĖJA ANTANAVIČIENĖ
Juristė
el.p. s.antanaviciene@muziejusalka.lt
mob.tel. 
+370 676 35168

Pranešk apie korupciją

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete. Detalesnę informaciją kaip galite pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai ar kitoms teisėsaugoms institucijoms galite rasti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Pranešimą apie korupciją Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai galite pateikti paštu, elektroniniu paštu arba atvykę į pačią Kultūros ministeriją. Detalesnę informaciją rasite - Pranešimų apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Kultūros ministerijoje nagrinėjimo tvarka.

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.

Asmuo ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Kultūros ministerijoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra:

Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Ingrida Klišauskienė
Tel. 860847621
el. p. ingrida.klisauskiene@lrkm.lt

Žemaičių muziejuje Alka už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga:

Salomėja Antanavičienė
Tel. +370 676 35168
el.p. s.antanaviciene@muziejusalka.lt

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai ir jų vykdymas