Veiklos sritys

Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

  • kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, restauruoti bei populiarinti Lietuvos – senosios Žemaičių seniūnijos, senosios Žemaičių vyskupijos ir Telšių vyskupijos – istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos, meno, ikonografijos ir sakralines vertybes;
  • susieti kultūros paveldo apsaugą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu bei kultūros paslaugų teikimu;
  • ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, puoselėti regiono kultūros tapatumą bei jį aktualinti.