Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Asmuo ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Kultūros ministerijoje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra:

Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Ingrida Klišauskienė
Tel. 860847621
el. p. ingrida.klisauskiene@lrkm.lt

Žemaičių muziejuje Alka už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga:

Salomėja Antanavičienė
Tel. +370 676 35168
el.p. s.antanaviciene@muziejusalka.lt