Paslaugos

Paslaugos Žemaičių muziejuje „Alka" ir skyriuje „Žemaičių vyskupystės muziejus":
Už eksponato (atskiru prašymu) fotografavimą, filmavimą, skaitmeninio vaizdo pirkimą, skenavimą:
ne komerciniais tikslais (1 eksp.; 1 psl.) – 1,50 €;
komerciniais tikslais (1 eksp.; 1 psl.) – 15,00 €.
Už dailės salės nuomą renginiams (konferencijoms, seminarams) 1 val. – 70,00 €.

Paslaugos Žemaitijos kaimo ekspozicijoje:
Už pasivažinėjimą vežimaičiu 30 min. – 10,00 €;
Jaujos nuoma renginiams, šventėms (trukmė iki 3 val.; grupė iki 50 asmenų*) – 100,00 €;
už kiekvieną papildomą valandą – 30,00 €.

*didesnėms grupėms jaujos nuomos kaina nustatoma atskiru susitarimu ir įforminama sutartimi;
*renginio, šventės dalyviams įėjimas į muziejaus teritoriją – nemokamas, edukacijų mokestis taikomas pagal nustatytus įkainius.
Šventinės aplinkos asmeninių švenčių (vestuvių, krikštynų ir kt.) dalyviams nuomos paslauga* 1 val. – 10,00 €;
už kiekvieną papildomą valandą – 10,00 €.
*pasirinktoje vietoje pastatomas stalas, suolai, pamerkiami sezoniniai žolynai;
* šventės dalyviai už ekspozicijos lankymo bilietus ir edukacijas moka pagal nustatytus įkainius.

Suvenyrų ir leidinių, reprezentuojančių muziejų, platinimas pagal komisijos nustatytą kainą.